Свободни места за първо класиране

16.06.2021

« Към всички новини

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ДГ

Свободни места

Първа група

Втора група

Трета група

Четвърта  група

1

ДГ "Васил Левски"

22

0

0

0

2

ДГ „Васил Левски“ - филиал

22

8

8

18

3

ДГ "Калина Малина"

16

7

0

6

4

ДГ "Радост"

15

5

0

0

5

ДГ "Чиполино"

22

0

0

0

6

ДГ "Слънчо"

22

5

4

0