Указания за ползване на системата

Кой може да се регистрира?

 • Родител на дете, подлежащо на класиране, с постоянен или настоящ адрес в общината.
 • Родители с личен номер на чужденец

Как мога да се регистрирам?

 • Онлайн и на място във всяко детско заведение,
 • Хората с личен номер на чужденец - само на място в детско заведение
 • Родители без постоянен или настоящ адрес в общината - само на място в детско заведение

Кога мога да се регистрирам?

 • В периода на регистрация, обявен за всяко класиране
 • Неприетите деца участват със същото заявление през учебната година.
 • Близнаците участват в класиране с едно заявление
 • За едно дете може да се регистрира едно единствено заявление.

Какво следва след регистрацията?

 • След приключване на срока за регистрация, системата се затваря за регистрация и редакция на заявления
 • Приетите деца трябва да се запишат на място в детското заведение, в което са класирани, със съответните документи, доказващи критериите.
 • Отказалите се/непотвърдилите в срок деца отпадат от следващи класирания. Необходимо е нова регистрация.

Какви опции ми предлага системата?

 • Регистрация и редакция на заявления
 • Архив на заявленията
 • Актуалния статус на детето
 • Резултати от класиране